Kumho Tire Việt Nam | Kiến Thức Lốp Xe
KIẾN THỨC LỐP XE
Kiến thức lốp xe
Mặt lốp sử dụng từ đầu cho đến khi mòn còn 1.6mm (hoặc 2/32") (tức là mòn tới đỉnh đường chỉ thị độ mòn có ở rãnh mặt lốp) hoặc trước 6 năm kể từ ngày sản xuất đối với mọi lốp radial xe khách, hoặc trước 5 năm kể từ ngày sản xuất đối với mọi lốp xe tải nhẹ hoặc xe tải nặng (tùy điều kiện nào tới trước).
Ngày: 29/09/2017
Lốp là phần duy nhất tiếp xúc với mặt đường, nếu có chuyện gì xảy ra với lốp thì bạn có thể mất lái và gây ra hậu quả khôn lường. Vì vậy, việc mua và thay lốp xe là điều rất quan trọng
Ngày: 12/05/2016
Danh mục sản phẩm