Kumho Tire Việt Nam | Tin tức Và Khuyến Mãi | Kumho Tire Tài Trợ Giải Thưởng "Vô lăng vàng 2013"
TIN TỨC & KHUYẾN MÃI
Kumho Tire Tài Trợ Giải Thưởng "Vô lăng vàng 2013"
Ngày: 23/01/2014

Kumho Tire tài trợ chương trình "Vô lăng vàng 2013" diễn ra từ ngày 01/07/2013 đến 15/11/2013 nhằm mục đích kết hợp với cơ quan nhà nước phát động tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông trên phạm vi cả nước.

Vô Lăng Vàng 2013 là chương trình đầu tiên được tổ chức dành cho các Đơn vị, Doanh nghiệp vận tải và các cá nhân tham gia giao thông đường bộ do Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia phát động. Mục đích phát động giải thưởng là phổ biến và tuyên truyền việc chấp hành nghiêm chỉnh các qui định luật lệ khi tham gia giao thông đường bộ.

Kumho Tire hoạt động với phương châm kinh doanh vì lợi ích khách hàng và phục vụ tốt nhất cho cộng đồng. Doanh nghiệp luôn chú trọng đến các sự kiện đóng góp xã hội trong đó có việc hỗ trợ cho các chương trình an toàn giao thông quốc gia, cụ thể là tài trợ cho chương trình giải thưởng "Vô Lăng Vàng 2013".

Cùng với sự nỗ lực của Chính phủ và các Bộ ngành vận tải, Kumho Tire luôn mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác mạnh mẽ vào công cuộc tuyên truyền, góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả nước.

Khuyến mãi
Ngày: 04/11/2015
Ngày: 28/09/2013
Ngày: 28/09/2013